Co nabízím

Nabízím konzultace jednotlivcům, párům a rodinám. Ve své práci kombinuji různé terapeutické a koučovací přístupy. K tomu, abyste dosáhli změny většinou stačí jen několik sezení. 

Častá témata klientů:

Zvládání emocí (smutek, pláč, hněv, strach...)
Sebepojetí (sebedůvěra, sebeúcta, sebeláska...)
Stres, úzkosti, panické ataky
Depresivní stavy, trauma
Poruchy příjmu potravy, obezita
Rodinné vztahy, výchova dětí
Partnerské soužití, rozchody, rozvody, hledání partnera
Vztahy v práci, vyhoření, hledání nového zaměstnání
Spiritualita, vyšší smysl, životní vize

Pracuji jak v českém, tak v anglickém jazyce, kterým mluvím na úrovni rodilé mluvčí.

Sezení jsou možná jak online (Zoom, Doxy, Skype, WhatsApp, atd.), tak osobně (Praha 1 a Zdiby).Pozn.: Nejsem zdravotnický pracovník a neposkytuji zdravotní služby podle Zákona o zdravotních službách. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP), IČ: 61813705. Konzultace poskytuji za dodržení Etického kodexu ČAP, respektive Etického kodexu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), který ČAP přijala a který je dostupný zde, a veškerých právních předpisů a vyhlášek, které se na poskytování konzultací vztahují.