Psychoterapie Palmovka
Mgr. Veronika Cvečková
"Víc radosti, méně obav. Víc soucitu, méně kritiky. Víc pocitu štěstí, méně stresu.
Víc lásky, méně nenávisti." ― Roy T. Bennett, Světlo v srdci

                                                                                                                                                  ENGLISH           

Co nabízím

Nabízím konzultace dospělým, dospívajícím (16+), párům a rodinám. Ve své práci kombinuji různé terapeutické a koučovací přístupy. K tomu, abyste dosáhli změny, většinou stačí jen několik sezení. 


Témata, se kterými se na mě můžete obrátit:

Stres, úzkosti, panické ataky
Depresivní stavy, trauma
Sebepojetí (sebedůvěra, sebeúcta, sebeláska...)
Zvládání emocí (hněv, smutek, strach...)
Adikce (počítačové hry, alkohol, drogy...)
Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), obezita
Rodinné vztahy, výchova dětí
Partnerské vztahy
Rozchody, rozvody
Hledání partnera, seznamování
Vztahy v práci, vyhoření, hledání zaměstnání
Životní vize, spiritualita, hledání smyslu

Pojišťovny

VZP nabízí příspěvek 500 Kč na 10 sezení psychoterapie, celkem tedy 5000 Kč ročně. Postup je takový, že mi uhradíte terapii, já zadám vaše jméno a RČ do systému VZP a následně vám přijde od VZP 500 Kč (více zde).

OZP můžete čerpat vaše kredity do výše 10 000 Kč a to až do plné výše ceny psychoterapeutického sezení. Informace o tom kolik kreditů můžete takto uplatnit a jak postupovat najdete ve své VITAKARTĚ.  Vystavím vám fakturu, kterou zaplatíte a poté odešlete pojišťovně.

ČPZP přispívá 500 Kč na jedno sezení do výše 2500 Kč ročně. Vystavím vám fakturu, kterou zaplatíte a poté odešlete pojišťovně. Více informací najdete zde.

Od ZPMV můžete čerpat 400 Kč na každé z 10 sezení, tedy celkem 4000 Kč. Více zde.

Pracuji jak v českém, tak v anglickém jazyce, kterým mluvím na úrovni rodilé mluvčí.

Sezení jsou možná online nebo osobně na Palmovce, Praha 8 nebo ve Zdibech (Praha-východ).

Pozn.: Nejsem zdravotnický pracovník a neposkytuji zdravotní služby podle Zákona o zdravotních službách. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP), IČ: 61813705. Konzultace poskytuji za dodržení Etického kodexu ČAP, respektive Etického kodexu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), který ČAP přijala a který je dostupný zde, a veškerých právních předpisů a vyhlášek, které se na poskytování konzultací vztahují.